akar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿaḳār

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Halı, koltuk, yatak vb. yerlerde ve nemli ortamlarda yaşayan, astıma yol açabilen, insan vücudundan dökülen deri tozlarıyla ve parçacıklarıyla beslenen gözle görünmeyen bir tür canlı. mite.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, Fransızca acare"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıvı, mai, likit.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kar