akak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yatak. "(ırmak, çay, dere vb.nin, içinde aktıkları yer, mecra)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Irmak, dere, çay, küçük akarsu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Suyun ivinti yeri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğimi, inişi fazla olan yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kak