akaç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için kullanılan boru vb. araç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kanal, ark, su yolu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yer altı su oluğu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kaç