ak sülümen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz bir toz, süblime, sülümen

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak sü-lü-men