ak gözlü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gözlerinin rengi açık olan ve nazarının hemen değdiğine inanılan "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak göz-lü