ak benek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gözün saydam tabakasında bir yara veya çıban sonucunda oluşmuş, görmeyi derece derece azaltan beyaz benek

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak be-nek