akşamleyin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Akşam

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Akşam saatlerinde, akşam olduğunda, akşam saati, akşam vakti

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-şam-le-yin