ne demek?

► akşamleyin

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf

Hecelenişi / Hecelemesi;

ak-şam sa-ati