ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► alaca karanlık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ak-şam ka-ran-lı-ğı