akşam gazetesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Baskısı öğleden sonra, özellikle akşama doğru yapılan gazete

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-şam ga-ze-te-si