akşam güneşi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Etkisi azalmış gün ışığı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaşlılık dönemi

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-şam gü-ne-şi