akıtabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Akmasını sağlama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Akıtmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kı-ta-bil-mek