akıntılı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Akıntısı olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğik, eğimli, meyilli


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kın-tı-lı