ne demek?

Düşman ülkesine akın yapan savaşçı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tarih

Kullanımı;

"Pencap vadilerine yerleşen akıncılar ana yurtlarını unutuverdiler."

İlişkili birleşik kelimeler;

"akıncı beyi"

Hecelenişi / Hecelemesi;

akın-cı

Osmanlı ordusunda Akıncı Ocağına mensup savaşçı

Tipi / Türü;

tarih

Kullanımı;

"Osmanlı akıncıları çeşitli bölgelerde bulunurlardı, her birinin bir akıncı kumandanı vardı."

► ileri uç oyuncusu

Tipi / Türü;

spor