ne demek?

Akımsız olma durumu

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

akım-sız-lık