akılsal ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan, hakikati içine alan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kıl-sal