akıllara seza ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Akla zarar. "(Karşılaşılan olumsuz durum üzerine hayret ve şaşkınlık bildiren bir söz)"

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kıl-la-ra se-za