akıllandırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aklını kullanmasını sağlamak, aklını başına getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kıl-lan-dır-mak