akıldane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Akıl veren kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿaḳl + Farsça dāne

Örnek / Cümle; "Memlekette ne kadar çok akildane yorumcu var."


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kıl-da-ne