ne demek?

Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı; usçuluk, akliye, akliyecilik, rasyonalizm, deneycilik karşıtı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim felsefe

Hecelenişi / Hecelemesi;

akıl-cı-lık

Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma, akla aykırı veya akıl dışı hiçbir şeyi tanımama davranışı ve tutumu; akliye, rasyonalizm

Tipi / Türü;

toplum bilimi

Bilginin evrensellik ve zorunluluğunun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değil, yalnızca akıldan çıkartılabileceğini savunan öğreti; rasyonalizm

Tipi / Türü;

toplum bilimi