akıl kethüdası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Akıl hocası. "(herkese akıl öğretmeye meraklı kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kıl ket-hü-da-sı