ne demek?

Çok akıllı, zeki kimse

Tipi / Türü;

isim mecaz

Hecelenişi / Hecelemesi;

akıl küpü