akıl hastalığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşünme, anlama, kavrama, karar verme, önlem alma vb. yeteneklerdeki eksiklik, ruh hastalığı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kıl has-ta-lı-ğı