akıcılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Akıcı olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Söz, yazı ve anlatımın akıcı olma özelliği, selaset

Özelliği / Tipi / Türü; "edebiyat"

İlişkili birleşik kelimeler; "akıcılık ölçeği"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kı-cı-lık