ne demek?

Akışkan duruma getirmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Tıkızlaşan imge düzenini ve sıkışan yazıyı hepten akışkanlaştırdı Oktay Rifat şiiri."

Hecelenişi / Hecelemesi;

akış-kan-laş-tır-mak