akışkanlaştırma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Akışkanlaştırmak işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Akışkanların niteliğini düzeltmek üzere yoğunlaşmış bir akım içinde parçacıkların yüzmesini sağlayan yöntem

Özelliği / Tipi / Türü; "kimya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kış-kan-laş-tır-ma