ne demek?

Akışkanlaştırmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

akış-kan-laş-tır-ma

Akışkanların niteliğini düzeltmek üzere yoğunlaşmış bir akım içinde parçacıkların yüzmesini sağlayan yöntem

Tipi / Türü;

kimya