ajan provokatör ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kışkırtıcı ajan. "(İnsanları, bazı suçları işlemeye sürüklemekle görevli kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-jan p-ro-vo-ka-tör