ne demek?

Ahret kardeşi olan kadınlardan her biri

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Yerine oturmadı, ahretlik teyzenin getirdiği çayı da ayakta içiyordu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ah-ret-lik

Öbür dünyada karşılığı görüleceğine inanarak yapılan (iş veya iyilik)

Tipi / Türü;

sıfat

► besleme

Kullanımı;

"Evinde anadan ve babadan kalma ihtiyar, emektar bir Arap aşçısından başka on yedi yaşında, tombul, beyaz, oynak bir ahretliği vardı."