ahmaklaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aptallaşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir an için şaşalayıp bocalamak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ah-mak-laş-mak