ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► çisenti

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Ahmakıslatan hâlâ kesilmiyor."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ah-ma-kıs-la-tan