ahlaksızlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ahlaksız olma durumu.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ahlak kurallarına uymama, ahlaksızca davranış.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Yaptığı ahlaksızlık yüzünden ceza aldı."


Hecelenişi / Hecelemesi;
ah-lak-sız-lık