ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► ahlaksızca

Tipi / Türü;

zarf

Hecelenişi / Hecelemesi;

ah-lak-sız-ca-sı-na