ne demek?

Bir insanın veya bir insan grubunun iyi ve kötü açısından davranış biçimi ve ahlaki düşünüşü

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Bu ahlaklılık veya ahlaksızlık kişilerin kendi kendileriyle ve toplum içindeki insanlarla olan çekişmelerinin sesini verir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ah-lak-lı-lık

Ahlak kuralları ile uyum içinde olma; ahlakiyet