ahlakçılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ahlakı bir araç değil, bir amaç sayan öğreti, törelcilik, aktörecilik, moralizm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ah-lak-çı-lık