ahiz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alma. "(Almak işi, derç, ittihaz, kabız)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça aḫẕ

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kabul etme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

İlişkili birleşik kelimeler; "ahzetmek" "ahzüita" "ahzükabz"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-hiz