ahitname ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Antlaşma belgesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿahd + Farsça nāme


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-hit-na-me