ahitleşme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Antlaşma. "(İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği vb. konularda kararlaştırdıkları ilkelere uygun davranmayı kabul etmeleri durumu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-hit-leş-me