ahir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Son, sonraki

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Arapça āḫir

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sonra, en sonra, sonunda

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

İlişkili birleşik kelimeler; "ahir ömürde" "ahir vakit" "ahir zaman" "cemaziyelahir" "evvel ahir"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-hir