ne demek?

devletlerin, katıldıkları uluslararası antlaşmalara devletler hukukuna göre uyma zorunluluğunda olduklarını belirten kural

Hecelenişi / Hecelemesi;

ahde vefa