ahacık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İşte. "(Bir şey gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenen bir söz, aha)"

Özelliği / Tipi / Türü; "edat,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ha-cık