ne demek?

Hayvan ahırda uzun süre kalıp hamlamak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesiz ağızlardanFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ahır-la-mak


Kışın hayvanları ahırda tutmak