ne demek?

birinin ilenmeleri gerçekleşmek

Hecelenişi / Hecelemesi;

ahı tut-mak