ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Agulamak işi; gığıldama

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

agu-la-ma

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bebeğin açık ünlüler ile fokurdama seslerine benzer sesler çıkardığı 0-2 ay arası dil gelişimi evresi

Tipi / Türü;

eğitim

Kullanımı;

"Piaget'nin dil gelişim kuramına göre doğumdan sonra ilk iki ay agulama dönemi, iki altı ay arası dönem babıldama ve altı on iki ay arası çağıldama dönemi olarak adlandırılır."