ne demek?

► alan korkusu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tıp

Kökeni;

"Fransızca agoraphobie"

Kullanımı;

"Kişinin klinik görünümü, hem panik bozukluğu hem de agorafobi için tanı ölçütlerini karşılıyorsa her iki tanı birlikte konmalıdır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ago-ra-fo-bi