age neyin kısaltması / açılımı nedir?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

açılımı 'adı geçen eser' olan kısaltmadır.

Özelliği / Tipi / Türü; "kısaltma"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İngilizcede "yaş,çağ,devir" anlamlarına gelen kelime.