ne demek?

Agâh olma durumu

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Agâhlık onun için bir devlettir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

agâh-lık