afyonkeş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Keyif için afyon yutan veya çeken, afyon tiryakisi olan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça āfyūn + Farsça -keş


Hecelenişi / Hecelemesi;
af-yon-keş