ne demek?

uyuşturucu olarak afyon kullanmak

Hecelenişi / Hecelemesi;

af-yon yut-mak

gerçeği göremeyecek kadar kendinde olmamak

Tipi / Türü;

mecaz