ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► büyülenmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesiz ağızlardanFiil

Kullanımı;

"Bu hastalık özel bir törenle tedavi edilerek afsunlanır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

af-sun-lan-mak