afsunculuk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyücülük. "(büyücünün yaptığı iş, bağıcılık, efsunculuk, sihirbazlık)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
af-sun-cu-luk